onsdag 19 oktober 2016

Senaste nytt från styrelsen

Nyhetsbrev oktober 2016

Appar
* Några i styrelsen har börjat med att kolla upp möjligheten till att skapa appar som passar Amningshjälpens målgrupper. Appen kan exempelvis vara som ett förlossningsbrev.

Hemsida
* Hemsidan ska struktureras upp, bli enklare att hitta på och bli mer mobilvänlig.
* Nya texter ska skrivas.
* Styrelsen diskuterar att även ha en typ Wikipediasida om just amning, men detta är bara på planeringsstadiet ännu.
* Hemsidan ska tilltala så många som möjligt. Den kommer att ha ett mer könsneutralt språk där det går och även vara mer inkluderande. Detta arbete påbörjas när texter revideras/nya texter skrivs.

Hjälpmammeprov/femfrågeprov
* Bägge proven är uppdaterade och hjälpmammeprovet har dessutom fått en inkluderande fråga eftersom alla föräldrar oavsett könstillhörighet ska ha plats i provet.

Nytt material
* I Uppsala har några, bland annat Eva-Lotta Funkquist, gjort två nya broschyrer som handlar om neonatalbarn och barnets första vecka. Dessa broschyrer kommer att finnas på vår hemsida så snart alla utvärderingar är klara. 

 
Inkludera alla föräldrar oavsett könstillhörighet
Amningshjälpen är en ideell organisation som välkomnar alla människor oavsett könstillhörighet som medlemmar eller hjälpsökande. Det betyder att alla våra medlemmar, speciellt hjälpmammorna, behöver förstå/acceptera att alla som ammar inte alltid är kvinnor/mammor.
Amningshjälpen accepterar inte rasism, dömande av någon på grund av sexuell läggning/könsidentitet, handikapp eller religionstillhörighet
.

 Nytt om styrelsen
* Anna Herting är nu vår ordförande.
* Helena Falk (jag alltså ;) ) har precis sagt upp sig som kassör och kontorist och slutar efter Riksträffen i vår. Jag kommer då att ha jobbat på kontoret i 13 år och varit med i styrelsen i 22 år. Jag har gjort en arbetsbeskrivning och delat upp allt mitt arbete på många olika uppdrag, ex meddelandeboxansvarig, bröstprisansvarig, hemsidesansvarig, statistikansvarig mm så det som är kvar är rent kontorsarbete som register, packning av material  och kassörsuppgifter. Heltidslönen är 23 000 kr/månad. Är det någon som är intresserad av att jobba som kassör (10 %) och på kontoret (70 %)? Årsmötet väljer naturligtvis kassör på Riksträffen i vår, men eftersom det är smidigast om det är samma person som sköter både kassörs(styrelse)uppdraget och arbetet som kontorist (inte styrelsearbete) efterlyser jag denna person på detta sätt. 

Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) den 24-26 October 2016 i Geneve
* Elisabeth Kylberg är inbjuden till detta möte där de kommer att diskutera framtida planer för BFHI samt fira 25-års-jubileum. I samband med mötet anordnar ett nätverk av koordinatorer för BFHI sitt nionde möte: BFHI Coordinators Meeting 27 October 2016 också i Geneve. 

Nästa styrelsemöte
* Styrelsen träffas i Uppsala hos Elisabeth Kylberg den 19 – 20 november.

Det var allt från styrelsen denna gång och så hoppas vi att ni har en härlig höst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar