onsdag 21 december 2016

Årets sista Amningsnytt!I Amningsnytt nr 4 2016:

"Mest bröstmjölk till bebisar i Uppsala och Stockholm"

Det finns stora regionala skillnader i amnings-Sverige - det visar Socialstyrelsens
årliga statistik över amningen i landet, nu med siffror för bebisar födda år 2014.
Mest bröstmjölk får barnen i Uppsala och Stockholm - 79 procent av dem
hel- eller delammades vid fyra månader.

- Vi har generellt alltid legat bra till i den här statistiken, men man kan aldrig slå sig för bröstet. Vi måste hela tiden arbeta med fortbildning kring amning, säger Lena Axén, samordningsbarnmorska i Uppsala län, och talesperson för länets styrgrupp för amning.

Två viktiga faktorer som hon och styrgruppen identifierar är att jobba mycket med hud mot hud - och att ge tidigt stöd, eftersom tidiga insatser är avgörande för en fortsatt lyckad amning. 

  - Visionen i landstinget är en kultur och miljö som främjar amning. Målet är att all personal i hela vårdkedjan ska ha en samsyn i frågor kring amning och bröstmjölk för att främja, skydda och stödja amningen.

Några andra rubriker i årets sista Amningsnytt:  

Ammande småbarn tar plats i barnbokshyllan
- Det är många barn som ammar längre än den svenska normen, men de syns inte i barnböckerna. Det ville vi ändra på, säger författaren Ida Therén, som tillsammans med illustratören Nathalie Ruejas Jonson skapat boken ”Alltid tillsammans”.

Inkluderande amningsråd - hur funkar det?

Använd ordet ”förälder” istället för ”mamma” och ”pappa”. Och utgå inte ifrån att alla lever i en heterosexuell relation. Det är två enkla tips som kan bidra till att få fler att känna sig inkluderade för den som ger amningsråd, professionellt eller som hjälpmamma. Amningshjälpens Karolin Malm tipsar om rätta "tänket".

Ny upptäckt om modersmjölkens betydelse för immunsystemet

Att ge ammande vaccin mot vissa sjukdomar skulle kanske kunna ge barnet bättre skydd än om barnet själv skulle vaccineras. Ny forskning på möss visar att modersmjölk kan ha större betydelse för immunförsvarets utveckling än man tidigare trott.

För mer information: Torunn Öhberg, Amningsnytts redaktör: red@amningsnytt.se
tisdag 6 december 2016

SENASTE NYTT från Amningshjälpens styrelse

Vem kan representera Amningshjälpen
* Amningshjälpen har de senaste åren arbetat för att bättre inkludera HBTQ-personer och bättre kunna bemöta dessa. Det finns även många föräldrar med olika kulturell bakgrund, som flyttat eller flytt till Sverige. Alla föräldrar ska känna sig välkomna att söka hjälp och stöd hos oss. Det är viktigt att föräldrar upplever ett bra bemötande samt att vi som organisation hittar vägar att nå ut till dem. En grundförutsättning för att kunna ge alla föräldrar ett gott bemötande är att ta ställning mot rasism och att alla hjälpsökande ska vara trygga i att få likvärdigt bemötande oberoende av sexuell läggning, könstillhörighet eller ursprung. Vår policy:
Förtroendevalda och hjälpmammor i Amningshjälpen
Att företräda Amningshjälpen och samtidigt företräda antidemokratiska rörelser kan skada Amningshjälpen på ett sådant sätt att §4 i stadgarna är tillämpbar. I denna policy slås därför fast att det inte är möjligt att vara förtroendevald styrelserepresentant för Amningshjälpen eller hjälpmamma och samtidigt vara förtroendevald inom en antidemokratisk rörelse.
En förtroendevald styrelserepresentant eller hjälpmamma som bryter mot detta och vid tillsägelse inte avsäger sig förtroendeuppdraget i den antidemokratiska rörelsen, kommer att stängas av med omedelbar verkan av den nationella styrelsen fram till ordinarie årsmöte.

Internationella amningskonferensen i Sydafrika 11 – 14 december
* Hjälpmammorna Anouk Jolin i styrelsen och Gunilla Kristiansson i Skånes lokalgrupp kommer att delta i konferensen. Läs om konferensen i Amningsnytt nr 1 – 2017.

Uppdateringsprov för hjälpmammor
* Provrättarna har gjort ett nytt prov för hjälpmammor som har paus, mer information finns på hemsidan. Våra uppdaterade regler för hjälpmammor med paus är:
- Paus upp till sex månader - Det går bra att bara fortsätta sitt arbete som hjälpmamma igen
- Paus sex till tolv månader - Hjälpmamman får göra årets femfrågeprov
- Paus ett till tre år - Hjälpmamman får göra vårt uppdateringsprov som är ett hjälpmammeprov med 17 frågor
- Paus fyra år eller mer - Hjälpmamman får göra om hela hjälpmammeprovet med 42 frågor
* Alla prov är uppdaterade så att alla föräldrar ska känna sig inkluderade

En representant från lokalgrupperna är med på styrelsens möten
* Tidigare i höstas återtog styrelsen idén med att ha en lokalgruppsrepresentant med på våra möten en liten stund. Sanna från Skåne och Linda från Halland har än så länge varit med på våra möten. Nästa lön som har tillfrågats är Västerbotten. Det är intressant för oss i styrelsen att få lite närmare kontakt med lokalgrupperna och förhoppningen är att vi ska kunna fortsätta med detta även under nästa år

Riksträff i Skåne
* Det mesta är klart för Riksträffen, men lokalfrågan är inte helt löst. Skånegruppen jobbar på och mer information kommer på hemsidan

Nytt material
* Vår broschyr om tvillingar är något uppdaterad och finns på hemsidan:
* Ny text på hemsidan:
Amning i bärsjal/sele:

Ny kontorist
* Arbetet fortgår med att tillsätta en ny kontorist och platsannons kommer i nästa Amningsnytt

Helpmammalistan
* Vår e-postlista Helpmammalistan har ingen funktion längre då Facebook finns och information från kontoret skickas ut via medlemsregistret. Helpmammalistan läggs ned nu i början av december.

Nästa styrelsemöte
* Styrelsen har nästa möte via telefon måndag den 6 februari

Det var allt från styrelsen denna gång och så hoppas vi att ni alla har en härlig december :)

tisdag 29 november 2016

Amningshjälpens kontorist går vidare med annat i livet och vi söker nu hennes efterträdare från 1 april 2017

I arbetsuppgifterna ingår sedvanlig administration och inköp plus utskick av material. Kontoristen ska vara väl förtrogen med Amningshjälpen, ha ett stort amningsintresse och ha ett bra ordningssinne. Arbetet utförs i det egna hemmet och det behövs även utrymme för att ha lagret hemma.

Arbetstid: 50 %
Lön per heltid (100 %): 23 000 kr / månad
Semesterdagar: 30 dagar / år

 
Låter detta intressant? Skicka i sådana fall CV och personligt brev till Helena på
kontoret@amningshjalpen.se senast den 31 december 2016Amningshjälpen
S:t Larsgatan 25 A, 3 tr
582 24 LINKÖPING
013 - 100 224
kontoret@amningshjalpen.se

onsdag 19 oktober 2016

Senaste nytt från styrelsen

Nyhetsbrev oktober 2016

Appar
* Några i styrelsen har börjat med att kolla upp möjligheten till att skapa appar som passar Amningshjälpens målgrupper. Appen kan exempelvis vara som ett förlossningsbrev.

Hemsida
* Hemsidan ska struktureras upp, bli enklare att hitta på och bli mer mobilvänlig.
* Nya texter ska skrivas.
* Styrelsen diskuterar att även ha en typ Wikipediasida om just amning, men detta är bara på planeringsstadiet ännu.
* Hemsidan ska tilltala så många som möjligt. Den kommer att ha ett mer könsneutralt språk där det går och även vara mer inkluderande. Detta arbete påbörjas när texter revideras/nya texter skrivs.

Hjälpmammeprov/femfrågeprov
* Bägge proven är uppdaterade och hjälpmammeprovet har dessutom fått en inkluderande fråga eftersom alla föräldrar oavsett könstillhörighet ska ha plats i provet.

Nytt material
* I Uppsala har några, bland annat Eva-Lotta Funkquist, gjort två nya broschyrer som handlar om neonatalbarn och barnets första vecka. Dessa broschyrer kommer att finnas på vår hemsida så snart alla utvärderingar är klara. 

 
Inkludera alla föräldrar oavsett könstillhörighet
Amningshjälpen är en ideell organisation som välkomnar alla människor oavsett könstillhörighet som medlemmar eller hjälpsökande. Det betyder att alla våra medlemmar, speciellt hjälpmammorna, behöver förstå/acceptera att alla som ammar inte alltid är kvinnor/mammor.
Amningshjälpen accepterar inte rasism, dömande av någon på grund av sexuell läggning/könsidentitet, handikapp eller religionstillhörighet
.

 Nytt om styrelsen
* Anna Herting är nu vår ordförande.
* Helena Falk (jag alltså ;) ) har precis sagt upp sig som kassör och kontorist och slutar efter Riksträffen i vår. Jag kommer då att ha jobbat på kontoret i 13 år och varit med i styrelsen i 22 år. Jag har gjort en arbetsbeskrivning och delat upp allt mitt arbete på många olika uppdrag, ex meddelandeboxansvarig, bröstprisansvarig, hemsidesansvarig, statistikansvarig mm så det som är kvar är rent kontorsarbete som register, packning av material  och kassörsuppgifter. Heltidslönen är 23 000 kr/månad. Är det någon som är intresserad av att jobba som kassör (10 %) och på kontoret (70 %)? Årsmötet väljer naturligtvis kassör på Riksträffen i vår, men eftersom det är smidigast om det är samma person som sköter både kassörs(styrelse)uppdraget och arbetet som kontorist (inte styrelsearbete) efterlyser jag denna person på detta sätt. 

Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) den 24-26 October 2016 i Geneve
* Elisabeth Kylberg är inbjuden till detta möte där de kommer att diskutera framtida planer för BFHI samt fira 25-års-jubileum. I samband med mötet anordnar ett nätverk av koordinatorer för BFHI sitt nionde möte: BFHI Coordinators Meeting 27 October 2016 också i Geneve. 

Nästa styrelsemöte
* Styrelsen träffas i Uppsala hos Elisabeth Kylberg den 19 – 20 november.

Det var allt från styrelsen denna gång och så hoppas vi att ni har en härlig höst.

fredag 30 september 2016


"Donerad bröstmjölk räddar liv"

Nyfödda barn som fötts för tidigt eller är allvarligt sjuka, är helt beroende av bröstmjölk från sin mamma eller från andra mammor som vill donera mjölk. De mycket för tidigt födda barnen behöver så lite som några milliliter bröstmjölk per måltid i början. Men det råder ständigt viss brist på bröstmjölk - och fler donatorer behövs. Samtidigt visar allt fler studier på vikten av att prematura barn får just bröstmjölk. Amningsnytt berättar om en studie från Oxfords universitet som visar att bröstmjölk till för tidigt födda barn bidrar till att förbättra deras hjärtans struktur och funktion ända upp i vuxen ålder.
LÄS MER HÄR

Några andra rubriker i AMNINGSNYTT:

 • Socker i bröstmjölk kan skydda nyfödda från allvarlig infektionEn typ av socker som finns naturligt i vissa kvinnors bröstmjölk verkar kunna skydda nyfödda barn från allvarlig infektion med grupp B-streptokocker (GBS). Det visar en ny studie från Imperial College London.
  LÄS MER HÄR
 • Möt världsfotografen som fånga det gudomliga i amningen
  Fotografen Ivette Ivens, boende i USA, gör succé över världen med sina bilder på
  ”breastfeeding goddesses ” - ammande gudinnor. Genom sina bilder vill hon utmanaamningsmotståndare att se skönheten och nyttan med amning.
  LÄS MER HÄR
 • AMNINGSFRÅGAN: "Kan alla amma?"Hjälpmamman Susanne Gräslund svarar på frågan som många, många ställer sig: "Kan alla amma?"

torsdag 29 september 2016

onsdag 28 september 2016

Marit Olanders som bland annat är hjälpmamma i Amningshjälpen och författare till boken Amning i vardagen, debatterar på Sveriges Television Opinion om bättre stöd till familjer och vårdpersonal:


http://www.svt.se/opinion/article10465996.svt?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160928%3Aarticle10465996.svt%3Anyh

torsdag 22 september 2016

Välkomna på hjälpmammeutbildning den 28-29-30 oktober 2016 i Falun!

Denna utbildningshelg riktar sig till dig som är medlem i Amningshjälpen (eller blir medlem nu), är engagerad i amning och planerar att bli hjälpmamma.
ANMÄL DIG HÄR:
http://www.sensus.se/kurser/hjalpmammeutbildning-i-falun-28-29-30-oktober-415826/


Som hjälpmamma kan du även bli kursledare inom Amningskurs för blivande föräldrar - med fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden, en verksamhet som drivs av Amningshjälpen och Sensus studieförbund. Alla våra kursledare ska vara medlemmar i Amningshjälpen och godkända hjälpmammor i Amningshjälpen.
Du blir inte hjälpmamma automatiskt genom att gå den här utbildningen. Alla skriver sitt eget prov som skickas till Amningshjälpens kontor för rättning, men du får en bra grund att stå på när du skriver ditt prov.
Länkar för mer information:
- Bli medlem i Amningshjälpen:
http://www.amningshjalpen.se/bli-medlem
- Bli hjälpmamma: http://www.amningshjalpen.se/foreningsinfo/hjalpmamma-bli
- Hjälpmammeprovet: http://www.amningshjalpen.se/foreningsinfo/hjalpmammeprov
- Om att bli kursledare:
http://www.amningskurs.amningshjalpen.se/…/for-dig-som-vill…
För ytterligare information om provhelgen, kontakta:
Nathalie Dragonwitch
mobil: 076-015 27 03
e-post: nathalie.dragonwitch@amningshjalpen.se
Datum/tid: Fredag 28/10 kl. 18-20, lördag 29/10 kl. 9-20 och söndag 30/10 kl. 9-13
Lokal: Hagströmska gymnasiet, Gruvgatan 2, plan 2, i Falun
Antal platser: 15
Kostnad: Utbildningen är gratis, men deltagarna bekostar lunch och eventuell resa själva.
Boende: Kan erbjudas gratis hos aktiva medlemmar i Amningshjälpen Dalarna. I mån av plats.
Hjärtligt välkomna önskar Amningshjälpen Dalarna!

tisdag 20 september 2016


Sedan 2004 har amningen minskat i Sverige, men sedan 2010 har minskningen avtagit för amning under barnets första sex månader. De regionala
skillnaderna är stora i landet. Vid fyra månaders ålder ammas flest barn i
Uppsala och Stockholm medan amningsfrekvensen var lägst i Gävleborg och Västmanland.
Läs mer här:

tisdag 6 september 2016

Anouk Jolin, en av Amningshjälpens hjälpmammor har skrivit en debattartikel i dagens DT.

Trots att vi är däggdjur och att kroppen bildar mjölk till följd av graviditet och förlossning är det långt ifrån självklart att amningen kommer att fungera smidigt från start, någonsin eller att vi ens vill amma.

LÄS HELA artikeln här:
http://www.dt.se/opinion/debatt/anouk-jolin-amninshjalpen-darfor-triggar-amning-igang-nagot-starkt-i-oss

måndag 5 september 2016

Amningshjälpen fortsätter att ha kursen
Amningskurs för blivande föräldrar - med fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden!

Läs mer om kurserna på http://www.amningskurs.amningshjalpen.se/

Kurserna hålls i samarbete med Sensus studieförbund och alla kurser finns på http://www.sensus.se/Sok/?query=amningskurs

Här är några röster om kurserna:

 • Amningskursen har hjälpt mig/oss otroligt mycket under resans gång (vår dotter är snart nio månader), både med amning och andra saker i vårt föräldraskap, såsom att känna sig trygg i att lyssna på våra instinkter och på vår dotters signaler. Hälsningar Frida
   
 • Vi är glada att vi gick amningsutbildningen eftersom den bidragit till att vi har fått en bra amningsupplevelse.
 • Jag och min partner gick amningskursen tillsammans. Så mycket och så bra information har vi inte fått någon annanstans. Stort tack!
 • Det var väldigt kämpigt att få igång amningen och utan amningskursen hade vi nog inte lyckats.
 • Vår son Hannes kom till världen förra fredagen och han är en hungrig liten bebis som är jätteduktig på att amma. Både BVC-sköterskan och barnmorskan vid återbesöket på BB sa att jag ammar som en omföderska. Det har jag dig och amningskursen att tacka för! Kram, Anna

måndag 27 juni 2016"Inrätta nationellt amningscentrum"

Tre av fyra nyförlösta mammor i Sverige vill helamma tills barnet är ett halvår, enligt en studie från Karolinska Institutet som Sveriges Radio P1 rapporterade om under våren. Men enligt Socialstyrelsens senaste statistik helammades bara 15 procent av bebisarna födda 2013 tills de var sex månader.
- Amningskunskapen har runnit ut i sanden, skriver Amningshjälpens Lin Dalén, och efterlyser politiska beslut, ekonomiska satsningar och utbildning av både vårdpersonal och föräldrar för att höja kunskapen om amning och därmed amningen i Sverige.
Och specialistbarnmorskorna Kristin Svensson och Sofia Zwedberg menar att det är dags för nya grepp:
- Vi vill uppmana till ett upprop till regeringen att inrätta ett Nationellt Amningscentrum. Vidare vill vi att Sverige återinför Amningsvänliga sjukhus.
LÄS MER HÄR

Några andra rubriker i AMNINGSNYTT:

 • Globalt nätverk ska stärka arbetet med WHO-kodenDet är 35 år sedan WHO lanserade sin internationella kod mot marknadsföring av bröstmjölksersättning. Men bara sex av världens länder följer idag koden fullt ut. För att bättre kunna stärka arbetet med att implementera koden i världens länder, har WHO och Unicef nyligen skapat ett globalt nätverk
 • Bröstmjölk får fart på bebismagens bakterieflora
  De många sockermolekylerna i mänsklig bröstmjölk verkar ha en viktig funktion i att vara med och utveckla barnets immunsystem och tarmens bakterieflora
  LÄS MER HÄR
 • Stöd i mobiltelefonen kan främja amning
  Användandet av en särskild amnings-app har i en amerikansk studie visat sig öka både amningen och tilliten till den egna amningsförmågan.
  LÄS MER HÄR
 • Amningshjälpens senaste hjälpmamma intervjuas
  LÄS MER HÄR

fredag 29 april 2016

måndag 25 april 2016

Vinnare av Bröstpriset 2016

Amningshjälpens Bröstpris instiftades 1983 och utdelas för "amningsbefrämjande kulturinsats" eller annan samhällelig amningsbefrämjande insats som har gjorts det senaste året eller de senaste åren.
Läs mer http://www.amningshjalpen.se/foreningsinfo/brostpriset

Årets Bröstprisvinnare är utsedd!

VINNARE ÄR:
Lisen Forsberg och hennes blogg www.babybaby.se

Bloggen ger kunskap, inspiration och lättillgänglig information till föräldrar. Bland annat hennes informativa filmer om hur man praktiskt får sin amning att fungera bättre. Dessa filmer är dessutom ett jättebra verktyg i amningsrådgivning per korrespondens eftersom man då inte har möjlighet att visa vad man menar.

Läs Lisens kommentar om när hon fick veta att hon vunnit årets Bröstpris:
http://www.babybaby.se/2016/04/jag-har-fatt-ett-fint-pris/#more-5878

                                                                       Foto: Lisen Forsberg, taget från babybaby.se

onsdag 20 april 2016


Amningshjälpen har sedan flera år amningskurser tillsammans med Sensus studieförbund!

Målen med kursen är att ni ska lära er grundläggande kunskaper om hur man ammar och hur ni kan förebygga amningsproble. Vi pratar även bland annat om bärsjal och tittar på några korta filmer.
Du som pappa/partner är viktig. Din delaktighet och ditt stöd betyder mycket för en lyckad amning! Om du är ensamstående kan du gärna gå kursen tillsammans med en närstående.

Kursen är för alla föräldrar från graviditetsvecka 20.

Välkomna!

Alla kurser i landet finns på denna länk:
http://www.sensus.se/Sok/?query=amningskurs&pn=1

Finns det ingen kurs när du vill gå så kolla igen om några dagar.

onsdag 6 april 2016

Amningsnytt nummer 1

Lancet series on breastfeeding ger en djupanalys av amningens betydelse:
"Ökad amning räddar liv - och sparar miljarder"

Om det var möjligt för kvinnor att amma optimalt runtom i hela världen skulle 823 000 barns liv och 20 000 mödrars liv kunna räddas per år. Dessutom skulle samhället spara miljarder.
- Bröstmjölk bidrar till en friskare, smartare och mer jämställd värld, sammanfattar författarna till Lancet Series on breastfeeding - en uppdatering och analys på djupet av amningens betydelse.

LÄS MER om Lancet och en massa annat i Amningsnytt som du kan beställa i Amningshjälpens webshop

tisdag 5 april 2016

Nytt Bröstprisdiplom
Vårt nya Bröstprisdiplom kommer att ha vår Bröstprislogga som motiv.
Bröstprisloggan är designad av Sofia Kroon Walter och Lin Dalén.

Amningshjälpens Bröstpris instiftades 1983 och utdelas för "amningsbefrämjande kulturinsats" eller annan samhällelig amningsbefrämjande insats som har gjorts det senaste året eller de senaste åren. Även medlemmar i Amningshjälpen kan nomineras och få priset, men bara om de gjort insatsen på eget initiativ och inte Amningshjälpens.

måndag 7 mars 2016

VINN en fotobok " De osynliga brösten"

Amningshjälpens Bröstpris instiftades 1983 och utdelas för "amningsbefrämjande kulturinsats" eller annan samhällelig amningsbefrämjande insats som har gjorts det senaste året eller de senaste åren.
Läs mer http://www.amningshjalpen.se/foreningsinfo/brostpriset
Under åren har själva priset varierat, men de senaste åren har föreningen haft ett pappersdiplom, se bifogad bild.
Nu är det dags att ta fram ett NYTT DIPLOM. Är du duktig på layout och kan fixa ett diplom till föreningen?
Det ska få plats ungefär så mycket text som finns på diplomet, det ska gärna gå i grönt och det ska synas att det är ett BRÖSTprisdiplom :)

Vinnaren får en fotobok "De osynliga brösten".
http://www.amningskurs.amningshjalpen.se/index.php/fotobok-brost
Maila mig på kontoret@amningshjalpen.se för mer information och

inlämning av Bröstprisdiplom

fredag 4 mars 2016

Välkomna på Hjälpmammeutbildning den 12-13 mars på Sensus, Krafts torg 12A, i Lund, kl. 10-17

Länk för anmälan: http://sensus.se/kurser/hjalpmammeutbildning-313895/

Denna utbildningshelg riktar sig till dig som är medlem i Amningshjälpen (eller blir medlem nu), är engagerad i amning och planerar att bli hjälpmamma.

Som hjälpmamma kan du även bli kursledare inom Amningskurs för blivande föräldrar - med fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden, en verksamhet som drivs av Amningshjälpen och Sensus studieförbund. Alla våra kursledare ska vara medlemmar i Amningshjälpen och godkända hjälpmammor i Amningshjälpen.

Du blir inte hjälpmamma automatiskt genom att gå den här utbildningen. Alla skriver sitt eget prov som skickas till Amningshjälpens kontor för rättning, men du får en bra grund att stå på när du skriver ditt prov.

Länkar för mer information:
- Bli medlem i Amningshjälpen: http://www.amningshjalpen.se/bli-medlem
- Bli hjälpmamma: http://www.amningshjalpen.se/foreningsinfo/hjalpmamma-bli
- Hjälpmammeprovet: http://www.amningshjalpen.se/foreningsinfo/hjalpmammeprov
- Om att bli kursledare:
http://www.amningskurs.amningshjalpen.se/index.php/for-dig-som-vill-bli-kursledare

För ytterligare information om provhelgen, kontakta länssamordnaren i Länsgrupp Skåne: http://www.skane.amningshjalpen.se/
Ledare: Sanna, Lin med flera

Datum/tid: Lördag 12/3 kl. 10-17 och söndag 13/3 kl. 10-16
Lokal: Sensus studieförbund, Krafts torg 12A, i Lund

Kostnad: Utbildningen är gratis, men deltagarna bekostar lunch och ev boende och ev resa själva

Anmälan: http://sensus.se/kurser/hjalpmammeutbildning-313895/

Hjärtligt välkommen!

onsdag 2 mars 2016

Hjälpmammor och amningsrådgivning

Föreningens hjälpmammor/amningsrådgivare tar emot rådgivningsfrågor via telefon, mail, Facebook, sms, på stan mm. Flera av hjälpmammorna har även föreläsningar inom vården, gör hembesök, har amningscafeér och andra utåtriktade aktiviteter.
Under 2015 hade våra 100 hjälpmammor hela 19 500 amningsrådgivningar till föräldrar och deras anhöriga och till vården. De flesta rådgivningar sker på nätet. främst Facebook, där det var nästan 14 000 rådgivningar!
Våra härliga, helt oavlönade hjälpmammor är värda så mycket som orkar att fortsätta att ha så många rådgivningar på sin fritid. Vilket engagemang och vilken stor nytta ni gör!!
Många av frågorna som kommer handlar om mjölkstockning, såriga bröst, delamning och sluta amma.

Hälsningar
Helena Falk
Kontorist i Amningshjälpen
S:t Larsgatan 25 A, 3 tr
582 24 LINKÖPING
kontoret@amningshjalpen.se
013 - 100 224

tisdag 1 mars 2016

Vår i luften!

Vi har redan hunnit in i mars och det går fort framåt. Snart är det dags för en av årets höjdpunkter - RIKSTRÄFF och föreningens årsmöte. Denna gång är vi i Östergötland, närmare bestämt Rimforsa och Liljeholmens Folkhögskola.
Våra föreläsare KRISTIN SVENSSON, ELISABETH KYLBERG och ANNA MARA (MIA) WESTLUND kommer att prata om amning och arbetsliv, smärtsam amning, hur avhjälps problem, amningshjälpmedel, hur förändras bröstmjölken under en amningsperiod och mycket mer.
Sista anmälningsdag är idag 1 mars så skynda på att anmäla dig :)

Hälsningar
Helena Falk
Kontorist i Amningshjälpen
S:t Larsgatan 25 A, 3 tr
582 24 LINKÖPING
kontoret@amningshjalpen.se
013 - 100 224