onsdag 16 december 2015

Hurra! Om ett par dagar dimper årets sista Amningsnytt ner i brevlådan hos alla medlemmar i Amningshjälpen!
Några av rubrikerna:
* "Amning bör erkännas som en mänsklig rättighet" - Det tycker Urban Jonsson, svensk näringsexpert och doktor i livsmedelsteknologi, med lång erfarenhet av såväl biståndsarbete som arbete med mänskliga rättigheter
för bland annat Unicef och FN.
* En stor internationell studie kopplar ihop amning med en lägre risk att utveckla en viss typ av aggressiv bröstcancer. Risken minskar med upp till 20 procent hos kvinnor som ammat, och det gäller även kvinnor som bara ammat en kortare tid.
* Dessutom skriver Amningshjälpens styrelse om hur ammande mammor bör stödjas i krissituationer, t ex på flykt.
Är du inte redan medlem? Gå med här: http://amningshjalpen.se/bli-medlem