onsdag 27 november 2013

Hej och välkommen!

Välkommen till bloggen "Amningshjälpen". Min tanke med att starta bloggen var att skriva om vad vi gör i styrelsen, ute i lokalavdelningarna inom föreningen Amningshjälpen och även allmänt om amning.

Föreningen Amningshjälpen är en förening, vars huvudsyfte är att ge hjälpsökande föräldrar amningsråd genom en kontakt vi kallar "från mamma till mamma". De mammor som ger amningsråd från Amningshjälpen kallas hjälpmammor. Det hela startade 1973 då amningsfrekvensen i Sverige var mycket låg. Att den var så låg berodde på att mammorna då inte hade förutsättningarna för att amma utifrån de råd de fick från vården. Det gällande rådet var att amma var fjärde timme. För den som har provat att helamma ett barn förstår man snabbt att amning var fjärde timme dygn efter dygn inte fungerar eftersom spädbarnet helt enkelt inte kan klockan utan går efter sin inre klocka. Jag vet inte hur du gör när du har semester men mitt intryck är att de flesta frångår sina fasta rutiner under den lediga tiden på året och istället äter mer efter när andan faller på. Lite så kan man säga att amningen måste fungera.

Då 1973, när så många inte klarade av att amma sina barn och istället blev hänvisade till flaska och modersmjölksersättning var det några mammor som funderade över hur det kunde komma sig att så få klarade av att amma när människan har ammat sina barn i alla tider. De kände att något måste vara fel och började sätta sig in i ämnet amning. Vad de fann var just att det inte går att amma på schema. När detta kom ut i media fick mammorna plötsligt brev och telefonsamtal från andra mammor runtom i landet som också ville veta hur man skulle gör för att klara sin amning. Så var föreningens grundidé född.

Med tiden har föreningen växt och har nu lokalavdelningar runtom i hela Sverige. Vi deltar också i sammanhang som Nationella Amningskommittén, regeringens samordning av amningsfrågor, i projektet Förberedande Amningskurs för blivande föräldrar, AMNIS mm.
Men mest av allt gör vid det vi är bäst på; fortsätta lära oss om amningens förutsättningar genom att ta del av den forskning som finns för att kunna ge råd och stöd till de föräldrar som behöver det i sin amning.

/Ingrid Hyttsten, ordförande