onsdag 21 december 2016

Årets sista Amningsnytt!I Amningsnytt nr 4 2016:

"Mest bröstmjölk till bebisar i Uppsala och Stockholm"

Det finns stora regionala skillnader i amnings-Sverige - det visar Socialstyrelsens
årliga statistik över amningen i landet, nu med siffror för bebisar födda år 2014.
Mest bröstmjölk får barnen i Uppsala och Stockholm - 79 procent av dem
hel- eller delammades vid fyra månader.

- Vi har generellt alltid legat bra till i den här statistiken, men man kan aldrig slå sig för bröstet. Vi måste hela tiden arbeta med fortbildning kring amning, säger Lena Axén, samordningsbarnmorska i Uppsala län, och talesperson för länets styrgrupp för amning.

Två viktiga faktorer som hon och styrgruppen identifierar är att jobba mycket med hud mot hud - och att ge tidigt stöd, eftersom tidiga insatser är avgörande för en fortsatt lyckad amning. 

  - Visionen i landstinget är en kultur och miljö som främjar amning. Målet är att all personal i hela vårdkedjan ska ha en samsyn i frågor kring amning och bröstmjölk för att främja, skydda och stödja amningen.

Några andra rubriker i årets sista Amningsnytt:  

Ammande småbarn tar plats i barnbokshyllan
- Det är många barn som ammar längre än den svenska normen, men de syns inte i barnböckerna. Det ville vi ändra på, säger författaren Ida Therén, som tillsammans med illustratören Nathalie Ruejas Jonson skapat boken ”Alltid tillsammans”.

Inkluderande amningsråd - hur funkar det?

Använd ordet ”förälder” istället för ”mamma” och ”pappa”. Och utgå inte ifrån att alla lever i en heterosexuell relation. Det är två enkla tips som kan bidra till att få fler att känna sig inkluderade för den som ger amningsråd, professionellt eller som hjälpmamma. Amningshjälpens Karolin Malm tipsar om rätta "tänket".

Ny upptäckt om modersmjölkens betydelse för immunsystemet

Att ge ammande vaccin mot vissa sjukdomar skulle kanske kunna ge barnet bättre skydd än om barnet själv skulle vaccineras. Ny forskning på möss visar att modersmjölk kan ha större betydelse för immunförsvarets utveckling än man tidigare trott.

För mer information: Torunn Öhberg, Amningsnytts redaktör: red@amningsnytt.se
tisdag 6 december 2016

SENASTE NYTT från Amningshjälpens styrelse

Vem kan representera Amningshjälpen
* Amningshjälpen har de senaste åren arbetat för att bättre inkludera HBTQ-personer och bättre kunna bemöta dessa. Det finns även många föräldrar med olika kulturell bakgrund, som flyttat eller flytt till Sverige. Alla föräldrar ska känna sig välkomna att söka hjälp och stöd hos oss. Det är viktigt att föräldrar upplever ett bra bemötande samt att vi som organisation hittar vägar att nå ut till dem. En grundförutsättning för att kunna ge alla föräldrar ett gott bemötande är att ta ställning mot rasism och att alla hjälpsökande ska vara trygga i att få likvärdigt bemötande oberoende av sexuell läggning, könstillhörighet eller ursprung. Vår policy:
Förtroendevalda och hjälpmammor i Amningshjälpen
Att företräda Amningshjälpen och samtidigt företräda antidemokratiska rörelser kan skada Amningshjälpen på ett sådant sätt att §4 i stadgarna är tillämpbar. I denna policy slås därför fast att det inte är möjligt att vara förtroendevald styrelserepresentant för Amningshjälpen eller hjälpmamma och samtidigt vara förtroendevald inom en antidemokratisk rörelse.
En förtroendevald styrelserepresentant eller hjälpmamma som bryter mot detta och vid tillsägelse inte avsäger sig förtroendeuppdraget i den antidemokratiska rörelsen, kommer att stängas av med omedelbar verkan av den nationella styrelsen fram till ordinarie årsmöte.

Internationella amningskonferensen i Sydafrika 11 – 14 december
* Hjälpmammorna Anouk Jolin i styrelsen och Gunilla Kristiansson i Skånes lokalgrupp kommer att delta i konferensen. Läs om konferensen i Amningsnytt nr 1 – 2017.

Uppdateringsprov för hjälpmammor
* Provrättarna har gjort ett nytt prov för hjälpmammor som har paus, mer information finns på hemsidan. Våra uppdaterade regler för hjälpmammor med paus är:
- Paus upp till sex månader - Det går bra att bara fortsätta sitt arbete som hjälpmamma igen
- Paus sex till tolv månader - Hjälpmamman får göra årets femfrågeprov
- Paus ett till tre år - Hjälpmamman får göra vårt uppdateringsprov som är ett hjälpmammeprov med 17 frågor
- Paus fyra år eller mer - Hjälpmamman får göra om hela hjälpmammeprovet med 42 frågor
* Alla prov är uppdaterade så att alla föräldrar ska känna sig inkluderade

En representant från lokalgrupperna är med på styrelsens möten
* Tidigare i höstas återtog styrelsen idén med att ha en lokalgruppsrepresentant med på våra möten en liten stund. Sanna från Skåne och Linda från Halland har än så länge varit med på våra möten. Nästa lön som har tillfrågats är Västerbotten. Det är intressant för oss i styrelsen att få lite närmare kontakt med lokalgrupperna och förhoppningen är att vi ska kunna fortsätta med detta även under nästa år

Riksträff i Skåne
* Det mesta är klart för Riksträffen, men lokalfrågan är inte helt löst. Skånegruppen jobbar på och mer information kommer på hemsidan

Nytt material
* Vår broschyr om tvillingar är något uppdaterad och finns på hemsidan:
* Ny text på hemsidan:
Amning i bärsjal/sele:

Ny kontorist
* Arbetet fortgår med att tillsätta en ny kontorist och platsannons kommer i nästa Amningsnytt

Helpmammalistan
* Vår e-postlista Helpmammalistan har ingen funktion längre då Facebook finns och information från kontoret skickas ut via medlemsregistret. Helpmammalistan läggs ned nu i början av december.

Nästa styrelsemöte
* Styrelsen har nästa möte via telefon måndag den 6 februari

Det var allt från styrelsen denna gång och så hoppas vi att ni alla har en härlig december :)

tisdag 29 november 2016

Amningshjälpens kontorist går vidare med annat i livet och vi söker nu hennes efterträdare från 1 april 2017

I arbetsuppgifterna ingår sedvanlig administration och inköp plus utskick av material. Kontoristen ska vara väl förtrogen med Amningshjälpen, ha ett stort amningsintresse och ha ett bra ordningssinne. Arbetet utförs i det egna hemmet och det behövs även utrymme för att ha lagret hemma.

Arbetstid: 50 %
Lön per heltid (100 %): 23 000 kr / månad
Semesterdagar: 30 dagar / år

 
Låter detta intressant? Skicka i sådana fall CV och personligt brev till Helena på
kontoret@amningshjalpen.se senast den 31 december 2016Amningshjälpen
S:t Larsgatan 25 A, 3 tr
582 24 LINKÖPING
013 - 100 224
kontoret@amningshjalpen.se

onsdag 19 oktober 2016

Senaste nytt från styrelsen

Nyhetsbrev oktober 2016

Appar
* Några i styrelsen har börjat med att kolla upp möjligheten till att skapa appar som passar Amningshjälpens målgrupper. Appen kan exempelvis vara som ett förlossningsbrev.

Hemsida
* Hemsidan ska struktureras upp, bli enklare att hitta på och bli mer mobilvänlig.
* Nya texter ska skrivas.
* Styrelsen diskuterar att även ha en typ Wikipediasida om just amning, men detta är bara på planeringsstadiet ännu.
* Hemsidan ska tilltala så många som möjligt. Den kommer att ha ett mer könsneutralt språk där det går och även vara mer inkluderande. Detta arbete påbörjas när texter revideras/nya texter skrivs.

Hjälpmammeprov/femfrågeprov
* Bägge proven är uppdaterade och hjälpmammeprovet har dessutom fått en inkluderande fråga eftersom alla föräldrar oavsett könstillhörighet ska ha plats i provet.

Nytt material
* I Uppsala har några, bland annat Eva-Lotta Funkquist, gjort två nya broschyrer som handlar om neonatalbarn och barnets första vecka. Dessa broschyrer kommer att finnas på vår hemsida så snart alla utvärderingar är klara. 

 
Inkludera alla föräldrar oavsett könstillhörighet
Amningshjälpen är en ideell organisation som välkomnar alla människor oavsett könstillhörighet som medlemmar eller hjälpsökande. Det betyder att alla våra medlemmar, speciellt hjälpmammorna, behöver förstå/acceptera att alla som ammar inte alltid är kvinnor/mammor.
Amningshjälpen accepterar inte rasism, dömande av någon på grund av sexuell läggning/könsidentitet, handikapp eller religionstillhörighet
.

 Nytt om styrelsen
* Anna Herting är nu vår ordförande.
* Helena Falk (jag alltså ;) ) har precis sagt upp sig som kassör och kontorist och slutar efter Riksträffen i vår. Jag kommer då att ha jobbat på kontoret i 13 år och varit med i styrelsen i 22 år. Jag har gjort en arbetsbeskrivning och delat upp allt mitt arbete på många olika uppdrag, ex meddelandeboxansvarig, bröstprisansvarig, hemsidesansvarig, statistikansvarig mm så det som är kvar är rent kontorsarbete som register, packning av material  och kassörsuppgifter. Heltidslönen är 23 000 kr/månad. Är det någon som är intresserad av att jobba som kassör (10 %) och på kontoret (70 %)? Årsmötet väljer naturligtvis kassör på Riksträffen i vår, men eftersom det är smidigast om det är samma person som sköter både kassörs(styrelse)uppdraget och arbetet som kontorist (inte styrelsearbete) efterlyser jag denna person på detta sätt. 

Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) den 24-26 October 2016 i Geneve
* Elisabeth Kylberg är inbjuden till detta möte där de kommer att diskutera framtida planer för BFHI samt fira 25-års-jubileum. I samband med mötet anordnar ett nätverk av koordinatorer för BFHI sitt nionde möte: BFHI Coordinators Meeting 27 October 2016 också i Geneve. 

Nästa styrelsemöte
* Styrelsen träffas i Uppsala hos Elisabeth Kylberg den 19 – 20 november.

Det var allt från styrelsen denna gång och så hoppas vi att ni har en härlig höst.

fredag 30 september 2016


"Donerad bröstmjölk räddar liv"

Nyfödda barn som fötts för tidigt eller är allvarligt sjuka, är helt beroende av bröstmjölk från sin mamma eller från andra mammor som vill donera mjölk. De mycket för tidigt födda barnen behöver så lite som några milliliter bröstmjölk per måltid i början. Men det råder ständigt viss brist på bröstmjölk - och fler donatorer behövs. Samtidigt visar allt fler studier på vikten av att prematura barn får just bröstmjölk. Amningsnytt berättar om en studie från Oxfords universitet som visar att bröstmjölk till för tidigt födda barn bidrar till att förbättra deras hjärtans struktur och funktion ända upp i vuxen ålder.
LÄS MER HÄR

Några andra rubriker i AMNINGSNYTT:

 • Socker i bröstmjölk kan skydda nyfödda från allvarlig infektionEn typ av socker som finns naturligt i vissa kvinnors bröstmjölk verkar kunna skydda nyfödda barn från allvarlig infektion med grupp B-streptokocker (GBS). Det visar en ny studie från Imperial College London.
  LÄS MER HÄR
 • Möt världsfotografen som fånga det gudomliga i amningen
  Fotografen Ivette Ivens, boende i USA, gör succé över världen med sina bilder på
  ”breastfeeding goddesses ” - ammande gudinnor. Genom sina bilder vill hon utmanaamningsmotståndare att se skönheten och nyttan med amning.
  LÄS MER HÄR
 • AMNINGSFRÅGAN: "Kan alla amma?"Hjälpmamman Susanne Gräslund svarar på frågan som många, många ställer sig: "Kan alla amma?"

torsdag 29 september 2016

onsdag 28 september 2016

Marit Olanders som bland annat är hjälpmamma i Amningshjälpen och författare till boken Amning i vardagen, debatterar på Sveriges Television Opinion om bättre stöd till familjer och vårdpersonal:


http://www.svt.se/opinion/article10465996.svt?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160928%3Aarticle10465996.svt%3Anyh