torsdag 23 mars 2017

Årets första Amningsnytt!

Plötsligt händer det! Om ett par dagar dyker nya Amningsnytt upp!


I detta nummer kan du bland annat läsa en längre intervju med Åsa, som ammar sina båda åtta månaders tvillingar, och gärna vill vara en positiv förebild för andra tvillingföräldrar, inte minst när det gäller amning. Dessutom tipsar Anna Maria Westlund om hur en får till tvillingamning.

Missa inte heller intervjun med forskaren Jenny Ericson, som gått igenom gått igenom data omfattande nästan 30 000 för tidigt födda barn i Sverige under perioden 2004-2013 - och som ser en kraftigt minskad amning vid utskrivning. "Oroande", menar Jenny Ericson.
Dessutom berättar Anouk Jolin och Gunilla Kristiansson om sina upplevelser från världens andra amningskonferens.

Trevlig läsning!

Läs mer om Amningsnytt på vår hemsida:
http://www.amningshjalpen.se/index.php/amningsnytt/nyheter

Vill du bli medlem och få Amningsnytt?
Det kostar endast 250 kr per år och Amningsnytt ingår med fyra nummer.
Maila till kontoret@amningshjalpen.se och skriv namn, adress, telefonnummer, födelseår och om du vill vara stödmedlem eller aktiv medlem (gå på möten).

onsdag 22 mars 2017

Nyheter från Amningshjälpens styrelse


Så har det blivit dags igen att skriva ett kort nyhetsbrev till er alla så ni vet vad som händer i styrelsen :)
Detta blir mitt sista inlägg eftersom jag slutar den sista mars.
Tack till alla härliga och goa människor som jag haft förmånen att arbeta med och tack till alla härliga och goa medlemmar <3
Jag kommer att sakna så många av er, men det kan behövas ett nytt ansikte efter mina 22 år i styrelsen, varav 13 år på kontoret och som kassör.

Swishkampanj 
* Styrelsen har diskuterat lite vad vi ska använda pengarna från Swishkampanjen till. En del av pengarna kommer troligen gå till att göra en ny hemsida och Karolin Malm i styrelsen samlar in texter, men behöver mer hjälp med att skriva nya texter. Har vi några hjälpmammor som vill skriva nya texter? Ta kontakt med Karolin, helst via Facebook (Karolin Malm), men i nödfall även mail, karolin.malm@amningshjalpen.se
Mer information kommer senare.

Twitter/Instagram
* Vår före detta hjälpmamma
Emma Breivik har slutat vara ansvarig för Amningshjälpens konto på Twitter och Instagram. Styrelsen har möjlighet att twittra/instagramma, men någon annan hjälpmamma får gärna vara ansvarig och naturligtvis både Twittra och Instagramma. Finns det någon som vill vara ansvarig?

Hjälpmammor
*
Det har diskuterats i vår Facebookgrupp för hjälpmammor angående hur hjälpmammor bör vara aktiva. Styrelsen
anser att huvudsaken är att hjälpmammor är aktiva i lokalgruppen på något sätt, antingen via Facebook, Skype, telefonmöten eller på annat vis. Hjälpmammorna behöver inte vara med på fysiska möten om de inte kan. Däremot anser styrelsen att nyblivna hjälpmammor behöver visa sig på möten. Här är ett utdrag ur vårt Handlingsprogram 2017:” Aktiv medlem och hjälpmamma ska delta i läns-, lokal-, riks- eller arbetsgruppsverksamhet  genom Facebookgrupper, fysiska möten, telefonmöten, Skypemöten eller på annat sätt. Aktiv medlem/hjälpmamma bör ha regelbunden kontakt med sin länssamordnare eller kontaktperson enligt ovan. En nybliven hjälpmamma bör träffa sin länssamordnare eller kontaktperson regelbundet i början.”

Amningsnytt
* Är det någon lokalgrupp/enskild medlem som vill ha en omgång Amningsnytt? Jag har två paket kvar. Båda innehåller 20 ex av Amningsnytt nr 3 – 2015.
Amningsnytt är utan kostnad men frakt kostar 50 kr. Hör av dig till mig på kontoret@amningshjalpen.se 
om du är intresserad.


Årsmöte i Stockholm 1 april
* Det finns några platser kvar. Anmäl dig genom att maila till mig på
kontoret@amningshjalpen.se
Läs mer här: http://www.amningshjalpen.se/index.php/foreningsinfo/rikstraff-arsmote
* I samband med årsmötet säger vi STORT TACK till Anouk Jolin som slutar i styrelsen efter två år. 


Nästa styrelsemöte
Det är två styrelsemöten inplanerade i april:
* 1 april är det konstituerande möte på Agero i Stockholm med nya styrelsen kl 16:30 – 17:30
* 2 april är det ordinarie styrelsemöte på Agero i Stockholm mellan kl 09:30 – 14:30

Det var allt från styrelsen denna gång och så hoppas vi att ni alla har en härlig vår!

Hälsningar Helena

onsdag 15 februari 2017

Senaste nytt från Amningshjälpens styrelse


Så har det blivit dags igen att skriva ett kort nyhetsbrev till er alla så ni vet vad som händer i styrelsen och lite om vad vi gör :)

Årsmöte i Stockholm 
* Det blir ingen riksträff i Skåne i år eftersom lokalgruppen fick problem med de bokade lokalerna. Istället blir det ett årsmöte och två kortare föreläsningar i Stockholm. Årsmötet är i centrala Stockholm den 1 april kl 13:00 – 16:00. På förmiddagen mellan kl 09:00 – 11:30 har vi dessutom två föreläsare inbokade – Nils Pettersson ska prata om amning och föräldraskap och Karolin Malm som ska prata om inkluderande samtal. Nils har jobbat med pappagrupper och föräldrastöd sedan 2004 och är dessutom litteraturvetare. Karolin är hjälpmamma, styrelseledamot i Amningshjälpen och har varit ordförande i RFSU (Riksförbundet För Sexuell Upplysning) i Örebro.
Sista anmälningsdag till årsmötet är 1 mars och anmälan görs till
kontoret@amningshjalpen.se

Amningscafé
* Styrelsen uppmuntrar alla lokalgrupper att arrangera amningscafé, dels för att nå ut till fler föräldrar, dels för att kanske få in nya medlemmar. Styrelsen har även i år budgeterat för amningscafé så det finns pengar att söka från kassören för inköp av fika och eventuell reseersättning.


Hemsida/appar
* Under året kommer styrelsen att arbeta fram en ny hemsida. Vi pratar om att ha en amningswikipedia med all amningsrådgivning och alla amningstexter och en hemsida med föreningsinformation. Vi tittar även på möjligheterna att ha egna appar. Mer information kommer senare.
 
Ny kontorist* Katharina Bjerke på Gotland kommer att bli vår nya kontorist den 3 april. Katharina har varit medlem i Amningshjälpen sedan 2005 och hjälpmamma sedan 2008 så hon är väl förtrogen med föreningen.

Amningskurs
* Arbetsgruppen Amningskurs för blivande föräldrar och styrelsen diskuterar att ansöka om pengar från Allmänna arvsfonden för ett nytt projekt med amningskurser online. Projektet ska i så fall drivas gemensamt med Region Skåne och Sensus Skåne – Blekinge. Mer information kommer senare.

Bidrag
* För i år har vi ansökt om bidrag från MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och CivilsamhällesFrågor) och fått beviljat 223 999 kr : )
* I söndags den 12 februari lade en av våra hjälpmammor ut ett inlägg i våra Facebookgrupper och även på våra Facebooksidor, att alla som vill kan swisha ett bidrag till Amningshjälpen. På två dygn kom det in 800 swishbetalningar på totalt 40 000 kr! Styrelsen är så glad och tacksam för detta stora gensvar från hjälpsökande, medlemmar och andra som har swishat ett bidrag. Styrelsen ska diskutera vad pengarna ska användas till på kommande möte.
SWISH: 123 320 11 59

 Amningsnytt

 * Någon lokalgrupp/enskild medlem som vill ha en omgång Amningsnytt? Jag har två olika paket, paket 1 med 20 olika gamla nummer och paket 2, 10 ex av nr 2 – 2015 och 10 ex av nr 3 – 2015. Amningsnytt är utan kostnad men frakt kostar 50 kr. Hör av dig till mig på kontoret@amningshjalpen.se om du är intresserad.

Nästa styrelsemöte
* Styrelsen har nästa möte via telefon söndag den 19 mars.Det var allt från styrelsen denna gång och så hoppas vi att ni alla har en härlig vår!


Hälsningar Helena
Helena Falk
Kontorist i Amningshjälpen
S:t Larsgatan 25 A
582 24 LINKÖPING
Tel: 013 – 100 224

kontoret@amningshjalpen.se
Är du nöjd med din hjälp från Amningshjälpen?
Stöd oss och ge ett bidrag till vårt bankgiro 508 - 3811,
eller swisha 123 320 11 59 eller bli medlem
 

www.amningshjalpen.se

tisdag 24 januari 2017

Amning, statistik och jämställdhet

Amning och jämställdhet är båda viktiga för barnet och för familjen. Amningen har hälsofördelar för barn och mamma och jämställdhet ger barnet tillgång till båda föräldrarna, båda föräldrarna glädjen att stå nära sitt barn och ger föräldrarna ett stabilare förhållande. Att ställa de två emot varandra är alltså i högsta grad kontraproduktivt för föräldrar och barn.

Vi vet att jämställda pappors barn ammas mer från Mats Berggrens projekt ”Pappa på riktigt” (Här och här) och fortsatta arbete att pappor som är med i pappagrupper är mer föräldralediga, VAB:ar mer och deras barn ammas mer.

Vi har också en svensk studier om samband mellan att pappa tar ut föräldraledighet och amningen av barnet (här). Den studien visar att mer föräldraledighetsutag av pappa ger mer längre amning för barnet.

Detta är anledningen till att vi i tidigare inlägg vänder oss emot att Frida Park i DT (här) skriver att vi i Amningshjälpen skulle ha larmat om att föräldrars jämställdhetssträvan hotar amningen. Vi är givetvis oroade över att amningsstatistiken pekar på en fortsatt låg amningsfrekvens och att de flesta barn inte ammas efter de rekommendationer som finns, helt i 6 månader och delvis till 1 års dagen eller längre. Men vi måste leta efter verkliga orsaker!
 
Vi måste skilja på vad vi vet och vad vi tror. Vad det gäller den relativt låga amningsfrekvensen så är det väldigt lite vi faktiskt vet. Vi vill veta mer, men då siffrorna statistiken bygger på är avpersonifierade. Socialstyrelsen vet inte vilka individer som ligger bakom ”pinnarna”. Det gör att forskningsmöjligheterna är begränsade. Det finns mer detaljerade uppgifter från Uppsala och Örebro och vad man kunnat se där är att nedgången varit lika i alla kategorier av föräldrar, dvs oberoende av sociala faktorer. Vi vet att amingsfrekvensen är olika i olika län och olika i olika kommuner och det går att fundera på vad som skiljer områdena åt, trender, utbildningsnivå, vårdens företrädare och kanske hur aktiv Amningshjälpen är just där. Men vi väntar fortfarande på trovärdiga slutsatser.

Vi vet att vården har monterat ner den satsningen på amningsvänliga sjukhus. Ett initiativ som på engelska heter ”Baby Friendly Hospital”, vilket är ett namn jag tycker bättre om, då rutinerna är bebisvänliga, tex stärker anknytningsmöjligheter, även om mamman inte vill amma. De rutinerna har inte underhållits och tillmatning och lättsamhet att ge barn flaska har tilltagit. Det finns för lite forskning på flaskans negativa effekt på amningen, men tidig tillmatning vet vi har negativ effekt och som hjälpmamma pratar man allt för ofta med föräldrar vars barn fått sin amningsförmåga störd av flaska. Vi vet att bra vårdrutiner stärker föräldrarna och ger amningen en god chans, utan att pressa.

Vi vet att pappor inte fångas upp som likvärdiga föräldrar av MVC, BB och BVC. Vill de bli sedda måste de knuffa sig fram. Vill vi ha engagerade pappor, som är kunniga närvarande med barnet och kan stötta mamman i en amning de mår bra av (eller stötta i ett beslut att inte amma), peppa och vara problemlösare då behöver vården bemöta pappan som en första klassens förälder, precis som de gör med mamman. Vi vet att det ökar både jämställdhet och amning!

Jagg tror att vi anar vad som lönar sig att göra! Varför inte testa och följa upp, så att vi sedan kan säga att vi VET på riktigt.


måndag 23 januari 2017

Replik från Amningshjälpens styrelseledamot Anna Herting på dt.se ledare den 20 januari

Amningshjälpen tror på att jämställdhet är bra för amningen. Det är vad till exempel Mats Berggrens studier från pappagrupper visar.
Amningshjälpen oroas av att amningsfrekvensen sjunkit och oroas även av att ingen säkert kan peka på varför. Men eftersom vi vet att det går att kombinera jämställdhet med lång amning så vill vi inte att en krönikör lägger ord i vår mun. Frida Park gör det i DT. Hon säger att vi larmar om att föräldrars jämställdhetssträvanden skulle hota amningen - det gör vi inte.
Vi föreslår att vården tar ansvar för den information de ger och återinför amningsvänliga rutiner på BB och i övrig vårdkedja. Det har nog mer effekt på amningen än att klaga på föräldrarnas lika önskan att vara delaktiga.

onsdag 21 december 2016

Årets sista Amningsnytt!I Amningsnytt nr 4 2016:

"Mest bröstmjölk till bebisar i Uppsala och Stockholm"

Det finns stora regionala skillnader i amnings-Sverige - det visar Socialstyrelsens
årliga statistik över amningen i landet, nu med siffror för bebisar födda år 2014.
Mest bröstmjölk får barnen i Uppsala och Stockholm - 79 procent av dem
hel- eller delammades vid fyra månader.

- Vi har generellt alltid legat bra till i den här statistiken, men man kan aldrig slå sig för bröstet. Vi måste hela tiden arbeta med fortbildning kring amning, säger Lena Axén, samordningsbarnmorska i Uppsala län, och talesperson för länets styrgrupp för amning.

Två viktiga faktorer som hon och styrgruppen identifierar är att jobba mycket med hud mot hud - och att ge tidigt stöd, eftersom tidiga insatser är avgörande för en fortsatt lyckad amning. 

  - Visionen i landstinget är en kultur och miljö som främjar amning. Målet är att all personal i hela vårdkedjan ska ha en samsyn i frågor kring amning och bröstmjölk för att främja, skydda och stödja amningen.

Några andra rubriker i årets sista Amningsnytt:  

Ammande småbarn tar plats i barnbokshyllan
- Det är många barn som ammar längre än den svenska normen, men de syns inte i barnböckerna. Det ville vi ändra på, säger författaren Ida Therén, som tillsammans med illustratören Nathalie Ruejas Jonson skapat boken ”Alltid tillsammans”.

Inkluderande amningsråd - hur funkar det?

Använd ordet ”förälder” istället för ”mamma” och ”pappa”. Och utgå inte ifrån att alla lever i en heterosexuell relation. Det är två enkla tips som kan bidra till att få fler att känna sig inkluderade för den som ger amningsråd, professionellt eller som hjälpmamma. Amningshjälpens Karolin Malm tipsar om rätta "tänket".

Ny upptäckt om modersmjölkens betydelse för immunsystemet

Att ge ammande vaccin mot vissa sjukdomar skulle kanske kunna ge barnet bättre skydd än om barnet själv skulle vaccineras. Ny forskning på möss visar att modersmjölk kan ha större betydelse för immunförsvarets utveckling än man tidigare trott.

För mer information: Torunn Öhberg, Amningsnytts redaktör: red@amningsnytt.se
tisdag 6 december 2016

SENASTE NYTT från Amningshjälpens styrelse

Vem kan representera Amningshjälpen
* Amningshjälpen har de senaste åren arbetat för att bättre inkludera HBTQ-personer och bättre kunna bemöta dessa. Det finns även många föräldrar med olika kulturell bakgrund, som flyttat eller flytt till Sverige. Alla föräldrar ska känna sig välkomna att söka hjälp och stöd hos oss. Det är viktigt att föräldrar upplever ett bra bemötande samt att vi som organisation hittar vägar att nå ut till dem. En grundförutsättning för att kunna ge alla föräldrar ett gott bemötande är att ta ställning mot rasism och att alla hjälpsökande ska vara trygga i att få likvärdigt bemötande oberoende av sexuell läggning, könstillhörighet eller ursprung. Vår policy:
Förtroendevalda och hjälpmammor i Amningshjälpen
Att företräda Amningshjälpen och samtidigt företräda antidemokratiska rörelser kan skada Amningshjälpen på ett sådant sätt att §4 i stadgarna är tillämpbar. I denna policy slås därför fast att det inte är möjligt att vara förtroendevald styrelserepresentant för Amningshjälpen eller hjälpmamma och samtidigt vara förtroendevald inom en antidemokratisk rörelse.
En förtroendevald styrelserepresentant eller hjälpmamma som bryter mot detta och vid tillsägelse inte avsäger sig förtroendeuppdraget i den antidemokratiska rörelsen, kommer att stängas av med omedelbar verkan av den nationella styrelsen fram till ordinarie årsmöte.

Internationella amningskonferensen i Sydafrika 11 – 14 december
* Hjälpmammorna Anouk Jolin i styrelsen och Gunilla Kristiansson i Skånes lokalgrupp kommer att delta i konferensen. Läs om konferensen i Amningsnytt nr 1 – 2017.

Uppdateringsprov för hjälpmammor
* Provrättarna har gjort ett nytt prov för hjälpmammor som har paus, mer information finns på hemsidan. Våra uppdaterade regler för hjälpmammor med paus är:
- Paus upp till sex månader - Det går bra att bara fortsätta sitt arbete som hjälpmamma igen
- Paus sex till tolv månader - Hjälpmamman får göra årets femfrågeprov
- Paus ett till tre år - Hjälpmamman får göra vårt uppdateringsprov som är ett hjälpmammeprov med 17 frågor
- Paus fyra år eller mer - Hjälpmamman får göra om hela hjälpmammeprovet med 42 frågor
* Alla prov är uppdaterade så att alla föräldrar ska känna sig inkluderade

En representant från lokalgrupperna är med på styrelsens möten
* Tidigare i höstas återtog styrelsen idén med att ha en lokalgruppsrepresentant med på våra möten en liten stund. Sanna från Skåne och Linda från Halland har än så länge varit med på våra möten. Nästa lön som har tillfrågats är Västerbotten. Det är intressant för oss i styrelsen att få lite närmare kontakt med lokalgrupperna och förhoppningen är att vi ska kunna fortsätta med detta även under nästa år

Riksträff i Skåne
* Det mesta är klart för Riksträffen, men lokalfrågan är inte helt löst. Skånegruppen jobbar på och mer information kommer på hemsidan

Nytt material
* Vår broschyr om tvillingar är något uppdaterad och finns på hemsidan:
* Ny text på hemsidan:
Amning i bärsjal/sele:

Ny kontorist
* Arbetet fortgår med att tillsätta en ny kontorist och platsannons kommer i nästa Amningsnytt

Helpmammalistan
* Vår e-postlista Helpmammalistan har ingen funktion längre då Facebook finns och information från kontoret skickas ut via medlemsregistret. Helpmammalistan läggs ned nu i början av december.

Nästa styrelsemöte
* Styrelsen har nästa möte via telefon måndag den 6 februari

Det var allt från styrelsen denna gång och så hoppas vi att ni alla har en härlig december :)